więcej


Zielona gospodarka

Zwiększenie produkcji ciepła w kogeneracji przyczyni się do poprawy jakości powietrza w Białymstoku (20241)

Katarzyna Wolańska
2017-10-04

Drukuj
galeria

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże ponad 0,5 mln zł unijnej dotacji na budowę sieci ciepłowniczych w Białymstoku.

Efektem inwestycji będzie podłączenie nowych odbiorców oraz zwiększenie produkcji ciepła w kogeneracji.

Beneficjentem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białymstoku, które w ramach projektu wybuduje sieć ciepłowniczą magistralną, rozdzielczą oraz przyłącza i montaż sześciu węzłów cieplnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Rezultatem realizacji projektu będzie wzrost wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło sieciowe związane z przyłączeniem nowych budynków oraz znaczna poprawa jakości powietrza, wyrażona następującymi wskaźnikami:

1) wzrost zapotrzebowania na ciepło o 15 472 GJ/rok,

2) zmniejszenie zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej o 16 741,44 GJ/rok,

3) szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o 1 209,86 Mg CO2/rok.

Projekt generuje również szereg korzyści o charakterze niemierzalnym, tj.: uniknięcie emisji do atmosfery poprzez wykorzystanie ciepła wytwarzanego w istniejącym źródle kogeneracyjnym, pobudzenie lokalnej gospodarki poprzez zlecenie wykonania robót budowlanych wykonawcom i podwykonawcom, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej terenu.

W siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 28 września 2017 r. została podpisana wspomniana umowa o dofinansowanie przebudowy sieci ciepłowniczej w Białymstoku. 

Całkowity koszt przedsięwzięcia oszacowano na 4 663 334,89 zł. z czego kwota dofinansowania ze środków unijnych wyniosła 590 000,00 zł.

Jest to pierwsza umowa zawarta w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji.

Typ projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Działania 1.6 Poddziałania 1.6.2 to:

a)    budowa sieci ciepłowniczych lub sieci chłodu (w tym przyłączy), umożliwiająca wykorzystanie energii cieplnej, wytworzonej w źródłach wysokosprawnej kogeneracji;
b)    wykorzystanie ciepła odpadowego, wyprodukowanego w układach wysokosprawnej kogeneracji w ramach projektów rozbudowy/budowy sieci ciepłowniczych;
c)    budowa sieci cieplnych lub sieci chłodu, umożliwiająca wykorzystanie ciepła, wytworzonego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji (w tym możliwe jest również wykorzystanie ciepła odpadowego, ciepła z instalacji OZE), a także powodująca zwiększenie wykorzystania ciepła, wyprodukowanego w takich instalacjach.


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej