więcej


Jak skutecznie segregować odpady opakowaniowe (11777)

2011-01-30

Drukuj
Przeciętny mieszkaniec Warszawy produkuje codziennie ponad 1 kilogram odpadów opakowaniowych, co oznacza, że w ciągu roku na terenie Warszawy powstaje ponad 700 tysięcy ton odpadów komunalnych. Większość z nich trafia na składowiska, choć ponad 80% z nich to surowce wtórne, które można ponownie wykorzystać. Obecnie z terenu stolicy do odzysku i recyklingu trafia jedynie około 12% odpadów. Pomimo, że liczba ta z roku na rok wzrasta, to jednak poziom selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w naszym kraju jest wciąż bardzo niski, a Polska nie spełnia wymogów stawianych przez Unię Europejską w tym obszarze.
Kupujemy i konsumujemy coraz więcej produktów. Zajadamy się smacznymi batonikami, popijamy chłodne napoje, używamy coraz większej ilości kosmetyków, cieszymy się nowym telewizorem. Wiele z takich produktów przynosimy do domu lub biura w różnych opakowaniach np.: pudełkach, torbach, papierze, folii, opakowaniach plastikowych, butelkach czy puszkach. Jednak rzadko zastanawiamy się nad tym, co się z nimi stanie, gdy już przestaną być nam potrzebne i zazwyczaj beztrosko wyrzucamy je do jednego, wspólnego kosza na śmieci. Odpowiednie segregowanie tzw. śmieci nie jest zadaniem męczącym, a większość odpadów opakowaniowych np. szkło, papier, tworzywa sztuczne i metal, to cenne źródło surowców wtórnych, które, gdy są właściwie posegregowane, mogą być przetworzone i ponownie wykorzystane. Pozwala to oszczędzać zasoby naturalne, energię oraz zmniejsza ilość odpadów na wysypiskach. Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych umożliwia również zmniejszenie opłat za wywóz śmieci każdego z nas. Przybliża także Polskę do osiągnięcia ustalonych przez Unię Europejską poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, oddalając zagrożenie nałożenia na nasz kraj dotkliwych kar finansowych.

Monika Franaszek, Kierownik Projektu „Promocja Selektywnej Zbiórki Odpadów Opakowaniowych w Wybranych Dzielnicach Warszawy” ze Stowarzyszenia „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” podpowiada, jak skutecznie segregować odpady opakowaniowe:

1. Sprawdź, jaki sposób selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych stosuje Twój odbiorca odpadów i zapamiętaj, co można wrzucać do pojemników (worków) w danym kolorze. Ułatwi to Tobie skuteczną segregację odpadów!

Obecnie funkcjonują dwa podstawowe sposoby selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, obejmujące zbieranie odpadów w specjalnie do tego przeznaczonych kontenerach lub workach. 
I. System wielopojemnikowy
• Kolory niebieski, żółty, zielony i ewentualnie biały = papier, plastik/metal, szkło (szkło kolorowe i szkło białe) zbierane osobno

W sytuacji, gdy Twój odbiorca odpadów dostarcza kilka pojemników (worków) na odpady w różnych kolorach, wówczas:
 
Do pojemników (worków) w kolorze niebieskim:
wkładasz tylko papier, czyli: gazety i czasopisma, książki bez grubych okładek, mapy, zeszyty, notatniki, zapisane kartki, listy, papierowe rachunki, papier pakowy, papierowe torby oraz tekturowe pudełka i kartony.

nie wkładasz: papieru mokrego, powlekanego i lakierowanego (śliskiego w dotyku), kalki, pergaminu, tapet, worków po cemencie i zaprawach, artykułów higienicznych, np. pieluch, chusteczek, zabrudzonego i zatłuszczonego papieru, kartonów po płynnej żywności (np. mleku, sokach), opakowań papierowych z zawartością.
 
Do pojemników (worków) w kolorze żółtym:

wkładasz tworzywa sztuczne i metal, czyli: puszki po napojach, konserwach, metalowe kapsle i nakrętki, folie aluminiowe, złom (bez elektroniki), plastikowe butelki PET i nakrętki, różne wyroby z tworzyw sztucznych (np. kubeczki, tacki), plastikowe opakowania po kosmetykach, reklamówki i worki foliowe oraz kartony po płynnej żywności (np. mleku, sokach).

Nie powinieneś wkładać: opakowań po farbach, lakierach, smarach, olejach technicznych czy pestycydach, opakowań z zawartością np. nie zużytych pojemników pod ciśnieniem (np. po dezodorantach, lakierach do włosów), artykułów higienicznych oraz ubrań i zabawek.

Pojemniki (worki) w kolorze zielonym i białym (opcjonalnie)

Gdy jest tylko jeden pojemnik (worek) na szkło:
wkładasz do niego zarówno szkło kolorowe, jak i bezbarwne.

Gdy, są dwa pojemniki na szkło (zielony i biały):

do pojemnika (worka) zielonego wkładasz szkło kolorowe.
do pojemnika (worka) białego wkładasz szkło bezbarwne.
do pojemników (worków) na szkło możesz wkładać tylko szklane butelki po napojach, wodzie lub sokach oraz puste słoiki
do pojemników (worków) na szkło nie powinieneś wkładać: szkła nietłukącego, kieliszków, szklanek, naczyń żaroodpornych, porcelany i fajansu, szyb, szkła zbrojonego, luster, żarówek oraz termometrów, lamp, opakowań po lekarstwach i produktach chemicznych.
II. System dwupojemnikowy

• Kolor czerwony = papier, szkło, plastik i metal zbierane razem
W sytuacji, gdy pod Twoim domem stoją dwa kontenery na odpady, w tym jeden czerwony (lub dostarczane są Ci dwa rodzaje worków na odpady, w tym jedne w kolorze czerwonym), odpowiednio wyselekcjonowane wcześniej odpady, które w przypadku systemu wielopojemnikowego wrzucałbyś do pojemników: niebieskiego, żółtego, zielonego i białego (opcjonalnie), wrzucasz łącznie do czerwonego kontenera lub worka. Pozostałe odpady składujesz w drugim kontenerze lub worku. Wyselekcjonowane odpady z czerwonego pojemnika (worka) zostaną przewiezione do sortowni, gdzie papier, szkło, plastik i metal zostaną oddzielone od siebie, a następnie wysłane do firmy, która zajmuje się ich przetwarzaniem.
 
2. Odpady „specjalne” zagospodaruj w odpowiedni sposób

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Stołecznego Warszawy, odpady specjalne to: elektrośmieci, odpady wielkogabarytowe, odpady z remontów, odpady niebezpieczne oraz odpady roślinne. Z uwagi na to, że ich spalanie lub składowanie jest niezwykle szkodliwe dla środowiska naturalnego musisz je także odpowiednio segregować. I tak:
  • elektrośmieci (zużyty sprzęt RTV/AGD) możesz oddać w sklepie RTV/AGD kupując nowy sprzęt RTV/AGD. Możesz też oddać zużyty sprzęt RTV/AGD do specjalnych punktów w Polsce (lista wszystkich punktów odbioru elektrośmieci znajduje się na stronie www.elektrosmieci.pl)
  • odpady wielkogabarytowe, czyli te, które nie mieszczą się w kontenerach, np. meble powinny być zabrane przez firmę odbierającą odpady, po wcześniejszym uzgodnieniu z nią takiej potrzeby. Sam też możesz dostarczyć takie odpady do punktu ich odbioru. Pamiętaj, że odpady wielkogabarytowe trzeba zgromadzić w wyznaczonym miejscu nie wcześniej niż 24 godziny przed terminem ich odbioru
  • odpady z remontów powinieneś zbierać wyłącznie w workach lub specjalnych kontenerach. Każdorazowo, gdy przeprowadzasz remont, musisz uzgodnić wywóz tych odpadów z firmą odbierającą odpady i zamówić u niej dostarczenie na nie specjalnego pojemnika
  • odpady niebezpieczne oddajesz wyłącznie do specjalnych punktów odbioru, np.: przeterminowane leki i zepsute termometry oddajesz do punktów odbioru w aptekach, zużyte baterie oddajesz do punktów odbioru w placówkach oświatowych i publicznych (coraz częściej do specjalnych pojemników w hipermarketach lub innych sklepach osiedlowych), zużyte akumulatory oddajesz w momencie kupna nowego, z kolei opakowania po toksycznych farbach, rozpuszczalnikach i klejach przynosisz do punktów ich odbioru
  • odpady roślinne – w przypadku skoszonej trawy lub zgrabionych liści masz obowiązek zamówić kontener do ich odbioru. Niektóre firmy wywożące odpady udostępniają brązowe worki, w których możesz oddać odpady roślinne. Jeśli mieszkasz w domu jednorodzinnym, samodzielnie kompostuj własne odpady roślinne. Będą idealnym nawozem dla uprawianych w Twoim ogrodzie roślin!
3. Pamiętaj, do recyklingu nadają się tylko czyste, suche i niezatłuszczone odpady opakowaniowe.

4. Kartony po płynnej żywności, czyli mleku, sokach, jogurtach itp. wrzucasz do żółtych kontenerów (worków) na plastik lub do czerwonych kontenerów (worków) na wszystkie odpady przeznaczone do recyklingu.

5. Zgniataj plastikowe butelki PET i metalowe puszki po napojach. Pozwoli to na zaoszczędzenia miejsca w kontenerach i ich rzadsze opróżnianie.

6. Wszystkie odpady, których nie możesz posegregować, czyli odpady niesegregowane, składaj w osobnym kontenerze lub w osobnej torbie.

7. Pamiętaj, że im więcej odpadów uda się wyselekcjonować i przekazać do powtórnego przetworzenia, tym mniej miejsca będą zajmowały tak uciążliwe wysypiska śmieci i w tym lepszym stanie będzie środowisko naturalne.

Segreguj odpady opakowaniowe i zachęcaj do tego członków Twojej rodziny, znajomych, sąsiadów i kolegów z pracy. Wszyscy możemy przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego w Polsce!

***
 
Projekt „Promocja Selektywnej Zbiórki Odpadów Opakowaniowych w Wybranych Dzielnicach Warszawy” powstał z inicjatywy Stowarzyszenia „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”. Partnerami projektu są Fundacja Nasza Ziemia oraz Stowarzyszenie Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”, przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Programu REKARTON, organizacji odzysku REKOPOL oraz firmy „BYŚ”. Projekt zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, pochodzącemu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Projekt „Promocja Selektywnej Zbiórki Odpadów Opakowaniowych w Wybranych Dzielnicach Warszawy” jest odpowiedzią na problemy związane z selektywną zbiórką odpadów opakowaniowych w Polsce, w tym przede wszystkim w Warszawie. W ciągu roku w stolicy powstaje ponad 700 tysięcy ton odpadów komunalnych, a jedynie około 12% z nich trafia do odzysku i recyklingu, mimo że ponad 80% takich odpadów to surowce wtórne. Celem prowadzonego od grudnia 2009 roku projektu, jest przekonanie mieszkańców stolicy, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Ursynowa, Wilanowa i Mokotowa (Stegny i Sadyba), o konieczności segregacji odpadów opakowaniowych i wiążącymi się z nią korzyściami ekonomicznymi i dla środowiska. W ramach projektu, w trakcie intensywnej kampanii informacyjno-edukacyjnej, której celem było dotarcie do około 300 tysięcy mieszkańców Warszawy, w stolicy pojawiło się 161 billboardów i ponad 2 tysiące plakatów. Mieszkańcy stolicy otrzymali również 10 tysięcy sztuk folderów informacyjnych. 60 tysięcy kilkustronicowych insertów prasowych zostało dołączonych do 3 tytułów prasy warszawskiej. W dwudziestu szkołach podstawowych w Warszawie przeprowadzono Program Edukacji Ekologicznej przeznaczony dla uczniów klas IV-VI, w postaci dwóch półtoragodzinnych warsztatów ekologicznych. W trakcie zajęć uczniowie otrzymali 3 tysiące Elementarzy Ekologicznych będących kompendium wiedzy przekazywanej podczas zajęć. Dodatkowo szkoły uczestniczące w projekcie wzięły udział w konkursie, polegającym na zorganizowaniu kampanii promującej selektywną zbiórkę odpadów. Projekt obejmował także całodzienny Piknik Ekologiczny, zorganizowany na warszawskim Ursynowie, w którym wzięło udział około 2 tysięcy osób. Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” stworzyło też interaktywny serwis internetowy, będący platformą edukacyjno-informacyjną, spinającą wszystkie działania prowadzone
w ramach projektu.

Dodatkowe informacje o Projekcie „Promocja Selektywnej Zbiórki Odpadów Opakowaniowych w Wybranych Dzielnicach Warszawy” dostępne są pod adresem: www.ratujziemie.pl
 
***
 
Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” powstało w 2003 roku w efekcie wspólnej inicjatywy osób niepełnosprawnych oraz wszystkich, których pasją jest ekologia i ochrona środowiska. Celem Stowarzyszenia „Niepełnosprawni dla środowiska EKON” było zbudowanie Polskiego Przedsiębiorstwa Społecznego tworzącego miejsca pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, czyli osób niepełnosprawnych oraz osób psychicznie chorych. Stowarzyszenie propaguje i wdraża ideę "EKOpracy", która polega na tworzeniu „zielonych miejsc pracy", ściśle związanych z działalnością na rzecz ochrony środowiska i edukacją ekologiczną społeczeństwa. Stowarzyszenie EKON jest właścicielem (100% udziałowcem) zakładu pracy chronionej – Spółki TJ, we współpracy z którą prowadzi działalność na terenie Warszawy, Bydgoszczy i Żyrardowa. Partnerem Stowarzyszenia EKON w dwunastu mniejszych miejscowościach jest Przedsiębiorstwo Społeczne ABA-Service Sp. z o.o. zakład pracy chronionej. Stowarzyszenie EKON jest jednym z pierwszych w Polsce Przedsiębiorstw Społecznych działających na zasadzie non profit, co oznacza, że wypracowany przez nie zysk jest przeznaczany na działalność statutową Stowarzyszenia, czyli na rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem osób psychicznie chorych. Działalność Stowarzyszenia EKON jest wspierana przez wiele instytucji, m.in. Urząd Pracy m. st. Warszawy, Powiatowe Urzędy Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie oraz wiele stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dodatkowe informacje o Stowarzyszeniu „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” dostępne są pod adresem: www.ekon.org.pl


źródło: Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON"
www.ekon.org.pl
 


 

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej