więcej


Inicjatywy lokalne

Poszanowanie energii i energetyka odnawialna w agroturystyce regionu (21004)

2019-10-23

Drukuj
galeria

Energia odnawialna, czyli uzyskiwana z naturalnych procesów przyrodniczych, odgrywa coraz większą rolę także w agroturystyce. Odnawialne źródła energii są godną rozważenia alternatywą dla tradycyjnych - wyczerpujących się - źródeł, jakimi są paliwa kopalne. Poniżej m.in. prezentujemy wybrane przykłady ich wykorzystywania w agroturystyce.

Konieczność poszukiwania alternatywnych źródeł energii

Stare elektrownie ulegają zużyciu, a tradycyjnych w Europie buduje się coraz mniej. Przewiduje się, że za 3-4 lata w Polsce może zabraknąć energii elektrycznej, dlatego wzrasta znaczenie odnawialnych źródeł energii w najróżniejszych branżach, m.in. w agroturystyce.

Inwestowanie w systemy pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł ma w obiektach turystycznych charakter zarówno ekonomiczny, jak i społeczny, a także działa korzystnie na wizerunek i reklamę obiektu oraz jego właściciela lub managera. Jedną z korzyści wdrożenia technologii OZE jest bowiem wzrost atrakcyjności turystycznej regionu.

Energia ze słońca, wiatru i gruntu

Zasoby odnawialnych źródeł energii są uzupełniane w sposób naturalny, co sprawia, że można uznać je za niewyczerpalne. W Polsce energia ze źródeł odnawialnych pochodzi z wiatru, promieniowania słonecznego - można z niego wyprodukować ciepło lub energię elektryczną oraz zasobów geotermalnych (z wnętrza Ziemi), wodnych, biogazu, biopaliw ciekłych i stałej biomasy.

W agroturystyce wykorzystywane są głównie źródła pochodzące ze słońca i wiatru. Stają się one coraz bardziej popularne, gdyż w miejscach, do których udajemy się na urlop, ekologia jest w cenie.

Zapotrzebowanie obiektów turystycznych na energię elektryczną

Każdy hotel, motel, pensjonat czy ośrodek agroturystyczny potrzebuje stałego dostępu do energii elektrycznej. Im więcej przebywa w obiekcie gości, tym większe jest jego zapotrzebowanie na energię - nawet przy niepełnym obłożeniu pracują urządzenia elektryczne i uruchamiane jest oświetlenie budynku oraz terenu.

Wszystko to sprawia, że każdy obiekt hotelarski ponosi stosunkowo wysokie koszty stałe, niezależnie od zysków. Konkurencja w branży turystycznej jest z kolei duża, dlatego uwagę zwracają obiekty, które czymś się wyróżniają - m.in. działaniem proekologicznym. Jednym z nich jest pozyskiwanie np. w posiadłości agroturystycznej energii z odnawialnych źródeł.

OZE warto wykorzystywać na terenach o walorach przyrodniczych i turystycznych, w instalacjach o niedużej skali, dostosowanej do zasobów i możliwości regionu. Alternatywne źródła energii świetnie wpisują się w ideę agroturystyki, gdzie właściciel ośrodka korzysta z wytworzonej energii i oferuje usługi turystyczne.

Wykorzystanie OZE w agroturystyce

Możliwości rozwoju mikroinstalacji w energetyce odnawialnej są w Polsce duże i coraz chętniej wykorzystywane. Budynki można zaprojektować w taki sposób, aby wykazywały jak najmniejsze zapotrzebowanie na energię wykorzystywane do ich ogrzania. Kolektory, turbiny wiatrowe, ogniwa fotowoltaliczne, baterie słoneczne czy wiatraki mogą produkować energię w hotelu, zajeździe czy gospodarstwie agroturystycznym.

Zainteresowanie obiektów agroturystycznych OZE wynika głównie z chęci obniżenia kosztów pozyskiwania energii służącej do zasilania i ogrzewania budynków, wzrostu bezpieczeństwa energetycznego, uniezależnienia się od dostawców energii, a także poprawy wizerunku obiektu. Motywacja inwestowania w OZE ma zatem zwykle podłoże ekonomiczne i ekologiczno-marketingowe.

Alternatywne rozwiązania ekologiczne - przykłady

Instalacje solarne. Energetyka słoneczna budzi duże oczekiwania ze wszystkich OZE, gdyż jest łatwo dostępna, a jej zasoby są ogromne. Należy do tzw. czystej technologii, czyli nie produkuje groźnych zanieczyszczeń. Technika solarna powoli zastępuje tradycyjne bojlery zasilane energią elektryczną dla potrzeb ciepłej wody użytkowej i ogrzewania wody w basenie. Nowoczesne urządzenie składa się m.in. z kolektorów lub baterii słonecznych. Przy dużym nasłonecznieniu woda może zostać podgrzana do temperatury 80°C w ciągu 3-4 godzin i w okresie od kwietnia do października instalacja ta jest wystarczająca, a w sezonie zimowym wspomaga ją centralne ogrzewanie.

Konwektory elektryczne. Szeroka oferta usług proponowana w licznych ośrodkach agroturystycznych wymaga ogrzewania budynków także w sezonie zimowym. Można do tego wykorzystać konwektory elektryczne, a także specjalne kotły, w których za surowce energetyczne służą pelety drzewne, ziarno owsa lub ekogroszek.

Fotowoltaika. W obiektach hotelarskich można też zainstalować instalację fotowoltaiczną, która współpracuje z siecią elektroenergetyczną. Obejmuje ona monokrystaliczne moduły i trójfazowe falowniki na wzniesieniu. Naturalne pochylenie terenu jest wykorzystywane podczas budowy instalacji, gdyż poszczególne moduły są montowane równolegle do podłoża.

Inne. Można też korzystać z innych coraz popularniejszych odnawialnych źródeł energii, m.in. pompy ciepła typu powietrze-woda, urządzenia do odzyskiwania ciepła z wód ściekowych itd.

UWAGA – WARSZTATY!

Weź udział w bezpłatnych warsztatach i poznaj instalacje OZE działające w województwie zachodniopomorskim z ich mocnymi i słabymi stronami. Dowiedz się więcej na temat możliwych źródeł finansowania, oszczędności i codziennej eksploatacji OZE. Warsztaty odbędą się m.in. w Szczecinie, Sarbinowie, Czaplinku, Tarnowie, Pyrzycach oraz gminach Dobra i Karlino.

Zapisz się: www.pine.org.pl/klimapolka-zachodniopomorska

Czytaj również w: www.chojna24.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej