więcej


Inicjatywy lokalne

Kraków: dopłata do zmiany ogrzewania (10541)

2011-02-02

Drukuj
Kraków przygotowuje program likwidacji niskiej emisji, na podstawie którego można się będzie ubiegać o dotację na proekologiczne rozwiązania grzewcze. O dofinansowanie będzie się można ubiegać po przyjęciu programu przez Radę Miasta, co nastąpi najprawdopodobniej w maju.
 
– Uchwalenie przez Radę Miasta Krakowa programu likwidacji niskiej emisji pozwoli na uruchomienie procedury udzielania dofinansowania do wymiany starych pieców na nowoczesne, proekologiczne rozwiązania grzewcze – informuje Małgorzata Mrugała, dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska UMK. Obecnie przygotowywane są zasady wsparcia na zadania z zakresu ochrony środowiska. W najbliższych tygodniach program likwidacji niskiej emisji trafi pod obrady Rady Miasta Krakowa. Zgodnie z przewidywaniami, o finansowe wsparcie będzie się można ubiegać w maju.
Program ograniczania niskiej emisji dla miasta Krakowa określi zasady udzielania dotacji celowej na realizację zdań z zakresu ochrony środowiska. Obejmują one trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym poprzez:
  • podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej (co i cwu),
  • ogrzewanie gazowe,
  • ogrzewanie elektryczne,
  • ogrzewanie olejowe,
  • ogrzewanie peletami drewnianymi połączone z technologią spalania gwarantującą minimalne wskaźniki emisji zanieczyszczeń,
  • odnawialne źródło energii.
Dofinansowana będzie też instalacja odnawialnego źródła energii oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej.

O dotację będą mogły starać się podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy, a także jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Kraków od kilkunastu lat realizował programy likwidacji niskiej emisji poprzez dofinansowywanie wymiany starych węglowych pieców na nowe proekologiczne rozwiązania. Od 1995 do 2009 roku w Krakowie zrealizowano wnioski dotyczące likwidacji niskiej emisji na kwotę niemal 12 milionów złotych. W tym czasie zlikwidowano ponad 19 tysięcy starych pieców węglowych i 325 kotłowni. Jednak w 2010 roku, z uwagi na zmienione przez rząd przepisy prawne, miasto nie mogło realizować programu. – Nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska ogłoszona pod koniec 2009 roku zlikwidowała Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z którego pochodziły pieniądze na dofinansowanie. 

Ustawodawca nie zabezpieczył jednocześnie możliwości prawnych udzielania dotacji osobom fizycznym z budżetu samorządu – wyjaśnia Małgorzata Mrugała. Wymusiło to wstrzymanie w 2010 roku udzielania dofinansowania na wymianę pieców. Dopiero kolejna zmiana w ustawie Prawo ochrony środowiska dopuściła możliwość ubiegania się osób fizycznych o dotacje z budżetu gminy na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.


źróło: krakow.pl 
www.krakow.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej