więcej


Inicjatywy lokalne

Ekozarządzanie szansą na oszczędności dla polskich urzędów (18271)

2015-03-07

Drukuj
galeria

Propagowanie idei zielonego zarządzania urzędami było celem konferencji „Zielona administracja za sprawą EMAS” organizowanej 25 lutego br. przez Ministerstwo Środowiska wspólnie z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska.

Konferencja była okazją do zaprezentowania przedstawicielom administracji publicznej korzyści oraz dobrych praktyk związanych z wdrażaniem systemu ekozarządzania i audytu EMAS.

– Dzisiejsza konferencja ma pokazać, że są w naszych rękach instrumenty, które pozwalają łączyć to, co słuszne, z tym, co pożyteczne, czyli usprawniać działanie naszych urzędów, jednocześnie przynosząc korzyść środowisku. System EMAS jest takim instrumentem – powiedział Piotr Otawski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska podczas rozpoczęcia konferencji.

Ministerstwo Środowiska zakończyło wdrażanie systemu EMAS w 2011 roku. Wśród dobrych praktyk ekozarządzania stosowanych przez ministerstwo można wymienić m.in.:
• kupno sprzętu komputerowego posiadającego certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu na proces projektowania i produkcji oraz deklarację zgodności CE, a także spełniającego kryteria środowiskowe i wymogi normy Energy Star min. 5.0;
• stosowanie ekologicznego papieru wytworzonego ze 100% udziałem materiałów lub substancji pochodzących z recyklingu, np. makulatury, posiadających certyfikaty ekologiczne: Blue Angel, FSC oraz EU Flower;
• wykonywanie kopii i wydruków dokumentów na urządzeniach umożliwiających druk dwustronny i wielokrotne użycie papieru (dzięki specjalnemu wymazywalnemu tonerowi);
• stosowanie elektronicznego obiegu dokumentów i informacji w urzędzie;
• przygotowywanie posiłków w ramach usług cateringowych z lokalnych i sezonowych produktów oraz minimalizowanie użycia jednorazowych naczyń i opakowań.

Porównując dane za rok 2009 oraz za rok 2011, Ministerstwo Środowiska zużyło:
• 50 918 m3 gazu ziemnego mniej (ok. 81 000 zł oszczędności),
• 4114 l benzyny mniej (ok. 20 000 zł oszczędności),
• 800 m3 wody mniej (ok. 6100 zł oszczędności),
• 115,37 MWh mniej (2010-2011) (ok. 67 000 zł oszczędności),
• 97,7 m3 odpadów komunalnych mniej (ok. 1330 zł oszczędności),
• 193 000 arkuszy papieru A4 mniej (2010-2011) (ok. 6000 zł oszczędności).

Przykład Ministerstwa Środowiska pokazuje, że system ekozarządzania i audytu EMAS pozwala sprostać wyzwaniom zrównoważonego rozwoju i budować nowoczesną zieloną administrację.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

 


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej