więcej


Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolia zbuduje spalarnie odpadów (20965)

2019-09-19

Drukuj
galeria

Przy założeniu osiągnięcia wskaźników segregacji i przetwarzania odpadów ich strumień nadal będzie na tyle duży, że potrzebna będzie budowa na terenie kraju, woj. śląskiego i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) nowych spalarni - wynika z analiz ekspertów GZM.

To jedno z ustaleń zespołu eksperckiego analizującego od początku br., na zlecenie Metropolii, problemów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.

Mówił o nich podczas wtorkowej sesji zgromadzenia GZM w Tychach wiceprzewodniczący zarządu Metropolii Grzegorz Podlewski - odpowiadając na diagnozę przewodniczącego zgromadzenia i prezydenta Tychów Andrzeja Dziuby, który m.in. uznał sytuację na rynku gospodarki odpadami za "coraz bardziej dramatyczną".

"Ceny tych usług drożeją we wszystkich naszych miastach, wszystkich naszych miejscowościach. Niejasne są przepisy. Zaniechania Górnośląskiego Związku Metropolitalnego (poprzednika obecnej Metropolii - PAP) sprawiły, że mamy paroletnią lukę w naszych działaniach. To najwyższa pora, aby te prace zintensyfikować" - przekonywał Dziuba.

Podlewski odpowiadając zaznaczył, że Metropolia zajmuje się tematem: z początkiem br. powołała zespół ekspercki i wybrała doradców. "Jesteśmy w tej chwili na etapie przygotowywania dokumentu końcowego, raportu końcowego z pracy zespołu" - wskazał wiceprzewodniczący dodając, że raport ten zarząd GZM powinien otrzymać jeszcze we wrześniu br.

Podlewski przypomniał, że obowiązuje już nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, lecz - jak zaznaczył - w dalszym ciągu są np. wątpliwości dotyczące utrzymania mocy prawnej obowiązujących Wojewódzkich Planów Gospodarki Odpadami (WPGO) oraz czy "problem utylizacji i przetwarzania odpadów komunalnych poprzez spalarnie będzie zyskiwał aprobatę resortu środowiska, czy też nie".

"Nie mamy wytycznych dotyczących tego, w jaki sposób może być modyfikowana lista takich inwestycji" - zasygnalizował wiceprzewodniczący GZM.

"W oparciu o dane, jakie udało nam się zebrać i jakie będą przedstawione w tym raporcie, mamy przeświadczenie, że nawet przy osiągnięciu wymaganego wskaźnika recyklingu na poziomie 60 proc., szacowany przez branżę strumień odpadów jest na tyle duży, że konieczne jest powstanie na terenie kraju, a w tym również Śląska i Metropolii, instalacji do termicznego przetwarzania" - zaznaczył Podlewski.

"Wydaje się, że takie instalacje w systemie muszą się znaleźć i chcielibyśmy bardzo, aby ta konstatacja i rekomendacja trafiła do marszałka i do ministerstwa" - podkreślił.

Wskazał, że analizowane są nadal obowiązujące w WPGO miejsca ew. lokalizacji takich instalacji. "Czekamy na decyzje ze strony marszałka dotyczące wykreśleń z tejże listy i będziemy starali się wypracować ewentualne propozycje, w których miejscach na terenie Metropolii, czy szerzej - jeżeli mówimy o współpracy z marszałkiem - na terenie Śląska tego typu instalacje powinny powstać" - zaznaczył zastrzegając, że chodzi o rozwiązanie dotyczące "fragmentu gospodarki odpadowej".

Wiceprzewodniczący zarządu GZM poinformował też, ze Metropolia przygotowuje kampanię edukacyjno-informacyjną dotyczącą zmian wynikających z ustawy czystości i porządku w gminach.

Przyjęty w kwietniu 2017 r. plan gospodarki odpadami woj. śląskiego na lata 2016-2022 zakłada rozwój selektywnej zbiórki odpadów, przewidując m.in. planowane działania i lokalizacje nowych inwestycji, wśród nich łącznie 8 spalarni odpadów.

Zgodnie m.in. z wytycznymi europejskimi wojewódzki plan nie przewiduje żadnej nowej instalacji do zmieszanych odpadów komunalnych, zakłada natomiast budowę instalacji dla tzw. frakcji kalorycznej (pow. 6 MJ/kg) uzyskiwanej w tzw. procesach MBP (mechaniczno-biologicznego przetwarzania).

WPGO dla woj. śląskiego przewiduje ich uruchomienie w: Częstochowie, w Jastrzębiu-Zdroju, a także w obrębie GZM: w Gliwicach, Zabrzu, Chorzowie, Katowicach oraz dwóch w Rudzie Śląskiej.

 

Źródło: PAP


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej