więcej


Energetyka

Węgiel? Polacy chcą innych źródeł energii (19578)

2015-12-22

Drukuj
galeria

Z przeprowadzonego przez CBOS sondażu wynika, że większość obywateli jest za stopniowym odchodzeniem od energetyki opartej na węglu.

Na początku listopada 2015 r. CBOS zapytał Polaków o przyszłość polskiego górnictwa węgla kamiennego. Z przeprowadzonego badania wynika, że zdaniem większości obywateli (61% ankietowanych) Polska powinna stopniowo odchodzić od węgla na rzecz rozwijania alternatywnych sposobów produkcji energii.

O tym, że w ciągu najbliższych 20-30 lat wytwarzanie energii w Polsce powinno opierać się przede wszystkim na krajowych zasobach węgla kamiennego, przekonanych było 30% respondentów. Zaś co jedenasty ankietowany (9%) nie miał w tej kwestii wyrobionego zdania.

Jak zauważają autorzy badania CBOS, opinie na temat przyszłości polskiej energetyki znacząco różnicuje poziom wykształcenia badanych. - Wprawdzie we wszystkich wyróżnionych grupach społeczno-demograficznych dominuje pogląd, że w ciągu najbliższych 20–30 lat powinno się w Polsce stopniowo odchodzić od energetyki opartej na węglu i rozwijać inne sposoby produkcji energii, najczęściej jednak opowiadają się za nim respondenci z wyższym wykształceniem (70%), a najrzadziej – najsłabiej wykształceni (50%) – wyjaśnia CBOS.

Przeprowadzone przez CBOS badanie miało na celu poznanie opinii Polaków także na temat prywatyzacji kopalń. Zdaniem większości respondentów (66%), znacząca część kopalń węgla kamiennego powinna pozostać pod kontrolą państwa. Zwolennicy prywatyzacji wszystkich kopalń węgla kamiennego stanowili mniej niż jedną czwartą ankietowanych (23%), zaś co dziewiąty badany (11%) nie ma wyraził opinii na ten temat.

Ponadto respondenci zostali zapytani m.in. o likwidację nierentownych kopalń. W tym przypadku polskie społeczeństwo wydaje się być bardzo podzielone. 41% ankietowanych wyraziło opinię, że nie należy likwidować kopalń węgla, nawet jeśli obecnie nie przynoszą one zysku. Przeciwnego zdania było 46% badanych.

Autorzy badania porównali otrzymane opinie na temat likwidacji kopalń z wynikami badania przeprowadzonego w 1995 roku. Jak wyjaśniają - choć obecnie zwolennicy likwidacji nierentownych kopalń mają niewielką przewagę nad tymi, którzy opowiadają się za podtrzymywaniem ich działalności, to w porównaniu z czerwcem 1995 roku wzrosło poparcie dla obu opinii. Należy jednak zauważyć, iż w ciągu ostatnich dwudziestu lat w większym stopniu przybyło zwolenników likwidacji tych kopalń, które nie przynoszą zysku.

 

ChronmyKlimat.pl
Na podstawie: CBOS, Co dalej z polskim górnictwem węgla kamiennego, 2015.


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej