więcej


25 lat Polski w UNIDO (11778)

2011-01-31

Drukuj
25 lat działalności Polski w Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłu (UNIDO) oraz wyzwania jakie stoją przed państwami Europy Środkowej w dziedzinie energii i zmian klimatu, były głównym tematem seminarium z udziałem wicepremiera, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka oraz Dyrektora Generalnego UNIDO Kandeh K. Yumkelli. Spotkanie odbyło się 24 stycznia 2011 r. w Ministerstwie Gospodarki. 
Wicepremier Waldemar Pawlak zaznaczył, że Polska docenia dokonania UNIDO w zakresie zrównoważonego rozwoju przemysłu i reakcję Organizacji na wyzwania globalne. - Chcemy wspólnie podejmować inicjatywy, które będą odpowiedzią na zachodzące zmiany klimatyczne – powiedział. Przypomniał, że Polscy eksperci brali udział w konferencjach energetycznych, organizowanych przez UNIDO.

W opinii wiceszefa rządu doskonałą okazją do kontynuowania współpracy będzie polska prezydencja w Radzie UE, która rozpoczyna się w lipcu br. W tym czasie odbędzie się również XIV sesja Konferencji Generalnej UNIDO w Wiedniu. - Liczymy, iż wspólna debata UE-UNIDO nt. bezpieczeństwa energetycznego będzie owocna i przyniesie nowe rozwiązania – powiedział wicepremier Pawlak.

Szef resortu gospodarki przypomniał, że współpraca między Polską a UNIDO odbywa się na zasadzie koncepcji „pomoc za programy”. - Polska przekazuje środki finansowe na wykonanie wybranych projektów, które powinny być realizowane przede wszystkim przez polskie przedsiębiorstwa i specjalistów – zaznaczył.

Dyrektor Generalny UNIDO Kandeh Yumkella poinformował, że najważniejszym zadaniem Organizacji będzie w najbliższym czasie przeprowadzenie „rewolucji energetycznej”. Jej głównym celem ma być zapewnienie wszystkim ludziom, bez względu na status majątkowy i pochodzenie, dostęp do energii z różnych źródeł. – Mam nadzieję, że zarówno podczas polskiej prezydencji, jak i naszego szczytu uda nam się wypracować kierunki działań w tym zakresie – powiedział.

Dyrektor Yumkella docenił również, aktywne uczestnictwo Polski w pracach Organizacji. – Zachęcamy do dalszej współpracy i podejmowania nowych inicjatyw w ramach naszych projektów – dodał.

Organizatorem seminarium „Polska w UNIDO - 25 lat członkostwa” był Departament Polityki Hadlowej Ministerstwa Gospodarki. W spotkaniu udział wzięli m.in. wiceminister gospodarki Marcin Korolec, Dyrektor Grupy ds. Strategii Organizacyjnej - Biuro Dyrektora Generalnego UNIDO Sarwar Hobohm, Dyrektor Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ, doradca Prezydenta RP ds. ekonomicznych, Konsultant Programu Rozwoju ONZ Prof. Jerzy Osiatyński, doradca prezesa NBP Paweł Samecki, Dyrektor Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ Marek Ziółkowski oraz przedstawiciele administracji centralnej.
 
***

Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO) została powołana do życia na mocy rezolucji 2152 Zgromadzenia Ogólnego ONZ, uchwalonej w roku 1966 i rozpoczęła działalność w 1967 r.

Polska aktywnie uczestniczy w pracach UNIDO od samego początku jej istnienia, m.in. poprzez wielokrotne członkostwo w organach politycznych UNIDO: Radzie Rozwoju Przemysłowego (Industrial Development Board, IDB), Komitecie Programu i Budżetu (Programme and Budget Committee, PBC) oraz uczestnictwo delegacji krajowych wysokiego szczebla w Konferencjach Generalnych UNIDO.

Polska jest obecnie członkiem zarówno IDB, jak i PBC, co daje jej możliwość aktywnego wpływania na politykę Organizacji.


źródło: Ministerstwo Gospodarki
www.mg.gov.pl  

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej